ເວລາທີ່ຈະຊອກຫາຄົນທີ່ພະຍາຍາມຂ້າຕົວຕາຍເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຊາບຖ້າທ່ານເຫັນວ່າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ມີຂໍ້ຄວາມຈາກ ຕຳ ຫຼວດ

Saturday 26 September 53518 Shares

ເວລາທີ່ຈະຊອກຫາຄົນທີ່ພະຍາຍາມຂ້າຕົວຕາຍເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຊາບຖ້າທ່ານເຫັນວ່າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ມີຂໍ້ຄວາມຈາກ ຕຳ ຫຼວດ

ຊອກຫາ shrek


Recommended