Yang natagpuang cancelled dahil sinabi ang nicca

This is a satirical website. Don't take it Seriously. It's a joke.

2059 8224 Shares

Yang natagpuang cancelled dahil sinabi ang nicca

Whatdadamns 22o bang cancelled na si yang ackerman bwahaha

This is a satirical website. Don't take it Seriously. It's a joke.

loading Biewty