Cientifics de CSIFF descobreixen proves un volcà a punt d'erupcionar sota el poble de Montuïri

This is a satirical website. Don't take it Seriously. It's a joke.

2059 32170 Shares

Cientifics de CSIFF descobreixen proves un volcà a punt d'erupcionar sota el poble de Montuïri

Científics del CSIF (Centre d'Investigacions científiques de Felanitx) descobreixen les proves que demostren que davall Montuïri hi ha un volcà apagat a punt d'esclatar. LEs illes Balears són una zona de contacte de Plaques ( PLaca Euro-australiana i Placa AfricanoXInesa) I aquest fet provoca que que Mallorca sigui una Zona d'alta activitat sísmica i Volcànica.
Les dades recollides en les prospeccions fetes en la zona demostren que el terreny del sol de MAllorca està format per cendres com demostra el seu color gris. També han relacionat la forma del puig de Randa que és un Con Volcànic que es formà fa uns 2 segles degut a la pressió MAgmàtica acumulada en la Zona del MEditerrani Oriental.
Segons afirma PEdro Volca Nico, Director del centre de recerca Vulcanològica de Consell, Les autoritat haurien de prendre mesures i evacuar la zona el més aviat possible en vista a les dades que han descobert en les darreres mesures.

This is a satirical website. Don't take it Seriously. It's a joke.

loading Biewty